Call for Presentations

ATTENTIE: VERLENGDE DEADLINE NAAR 15 FEBRUARI 2024

 

Voor het programma van 2024 is het mogelijk een inhoudelijk voorstel in te dienen.

Architectuur in de Zorg: naar een duurzame informatie-uitwisseling. Zonder apenstreken, maar wel met intrinsieke coherentie.
Toegankelijke, goede en betaalbare zorg vraagt om een toekomstvaste architectuur die oog heeft voor informatie-uitwisseling en communicatie. Duurzaamheid in de breedste zin als belangrijk kwaliteitscriterium om niet in de aap gelogeerd te raken!

De programmacommissie draagt zorg voor de samenstelling van het programma, waarbij ook ruimte wordt gemaakt voor vrije inzendingen uit het veld. Hierbij nodigt de commissie jou van harte uit om een voorstel voor een presentatie voor het komende congres in te dienen.

Voorwaarden voor inzending:

– Het onderwerp heeft een duidelijke architectuurinsteek
– De presentatie is van een zorgorganisatie, eventueel in combinatie met consultant/software leverancier
– De presentatie is niet commercieel
– De presentatie geeft verdieping (niet ‘hoog over’)
– De presentatie bevat interactieve elementen
– Het voorstel wordt uiterlijk 15 februari 2024 ingezonden via het digitale formulier

Overige informatie:
– Een sessie duurt 45 minuten (inclusief Q&A)
– Een sessie kan uit maximaal 2 presentaties bestaan
– Per presentatie heeft één spreker gratis toegang tot het congres
– De inzender is de spreker (tenzij specifiek aangegeven)

Vragen?
Mail naar info@zorginformatiearchitectuur.nl

Inzending
Deadline inzending: 15 februari 2024.
Inzenders ontvangen uiterlijk half maart bericht van de commissie.