PROGRAMMA

Het thema van de 2022 editie is: “Architectuur in de Zorg: Van partituur tot uitvoering”.

 

Donderdag 9 juni 2022

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
Lobby
Lobby
Ontvangst
09:00 – 09:20

Pauze
10:50 – 11:15

Lunchpauze
12:00 – 13:30
12:00 – 13:30

Pauze
15:00 – 15:25

Borrel & BBQ
17:00 – 19:00
17:00 – 19:00

Auditorium
Auditorium
Plenaire openingsessie
09:20 – 10:00
09:20 – 10:00

09.20 – 09.40: Opening

09.40 – 10.00: Plenaire presentatie “Hoe wordt de mindmap een mindset? Of is het andersom?”


Sprekers
Onno Gabel, dagvoorzitter en bestuurslid IHE-Nederland
Dan Zhang, CMIO, Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)

API-strategie
10:05 – 10:50
Remko Nienhuis, Gerda Meijboom
10:05 – 10:50
Thema: Uitvoering

API-strategie
Wat zijn API’s, welke rollen zijn er bij API’s, hoe verhouden API’s zich tot andere onderdelen van het informatiestelsel, welke eisen stellen we aan API’s om duurzame ontwikkeling en gebruik te bevorderen.

Sprekers
  Remko Nienhuis, Owner, Melius Health Informatics

  Gerda Meijboom, Informatiearchitect, Nictiz

Uitwisselingsstandaarden in praktijk gebracht
11:15 – 12:00
Ellen Maij, Sjaak Gondelach
11:15 – 12:00
Thema: Uitvoering (recensie)

Alignment uitwisselingsstandaarden op de informatie- en applicatielaag
Zorgorganisaties wordt gevraagd mee te doen aan diverse subsidieprogramma’s t.b.v. gegevensuitwisseling. Zo doet Amsterdam UMC mee aan VIPP 5, eOverdracht en Babyconnect. Daarbij zetten organisaties ook zelf in op gegevensuitwisseling, zo geldt voor ons: XDS, Care Everywhere, DVDexit, verwijsportaal. Al deze ontwikkelingen vragen ons om architectuurkeuzes te maken op de informatie- en applicatielaag. Om deelname aan diverse programma’s mogelijk te maken is alignement van deze architectuurkeuzes essentieel, ook al ontkomen we niet aan (deels) aparte ontwerpen voor de diverse onderdelen.
Onderwerpen zullen o.m. zijn: XDS, XDR, FHIR, Nuts/Mitz, BgZ+ (BgZ met PDF’s). In deze presentatie komt aan bod welke keuzes m.b.t. de architectuur we hebben gemaakt, welke problemen we hiermee hebben opgelost maar ook welke we zijn tegengekomen. Tevens schetsen we een groeipad op weg naar een generieke en schaalbare architectuur. Met de toehoorders willen we graag ervaringen uitwisselen. Ellen en Sjaak lichten bovenstaande toe vanuit zowel UMC Utrecht als Amsterdam UMC.

Sprekers
  Ellen Maij, Informatiearchitect, Amsterdam UMC

  Sjaak Gondelach, UMCU

Interoplab: van Architectuur tot Zekerheid
12:45 – 13:15

Interoplab: van Architectuur tot Zekerheid
Tijdens deze demo laat Interoplab zien hoe zij ondersteuning bieden bij BVO NL voor het project BMHK23. Door te starten met het uitwerken van de gegevensuitwisseling in een architectuurmodel zorgen we voor overzicht voor iedereen binnen de Interoplab omgeving. Deze klikbare architectuurmodellen bieden direct toegang tot de validatie- en testomgeving. Vanuit Interoplab creëren we overzicht en wordt iedere deelnemer van het project dirigent over zijn of haar eigen onderdeel binnen het project.

Spreker
Jonne Muilenburg, Interoperability Expert | Architect bij Interoplab

Plenaire sessie
13:30 – 14:10
13:30 – 14:10

13:30: Terugblik op de ochtend door de dagvoorzitter

13:35: Intermezzo
13:40: Realisatie van een digitale vooraankondiging vanuit een Duitse ambulance naar een Nederlands ziekenhuis
14:05: Q&A

Spreker
  Maayke Klinkenberg, Adviseur internationaal, Nictiz

  Ger Beernink, Projectleider, Bureau Acute Zorg Euregio

Regionaal Platform Limburg-N
15:25 – 16:10
Rob Malschaert, Jochem van Hal
15:25 – 16:10
Thema: Partituur

Regionaal Platform Limburg Noord
Binnen de regionale samenwerking Limburg Noord hebben we de handen in een geslagen en zijn we op zoek gegaan naar een platform voor regionale samenwerking. Het unieke aan dit platform is dat we met dit platform zowel invulling geven aan informatie-uitwisseling met de patiënt (via PGO) als voor de zorgprofessionals onderling. Concreet hebben we een platform geselecteerd wat voor de regio de DVZA gaat vormen, als ook eOverdracht gaat verzorgen. Allemaal met maximaal hergebruik van reeds bestaande componenten. Vanuit de visie dat we binnen Limburg Noord, een regio die bovengemiddeld last heeft vat een ongezonde populatie, ontgroening en vergrijzing, hard aan de slag moeten om de Juiste Zorg op de Juiste Plek te kunnen blijven leveren. Samenwerking in een netwerk is daarbij essentieel. De implementatie loopt in Q1 en Q2 2022 dus ten tijden van het congres kunnen we zeer actuele update geven van ons project.

Spreker
  Rob Malschaert, Enterprise Architect, Regio Limburg Noord

  Jochem van Hal, NUTS representant

Plenaire afsluiting
16:15 – 17:00
16:15 – 17:00

16:15-17:00 Plenaire afsluiting

Tuinzaal 2
Tuinzaal 2
Health-RI
10:05 – 10:50
Leone Flikweert
10:05 – 10:50
Thema: Partituur

Health-RI Landelijke infrastructuur
Health-RI: de nationale data infrastructuur voor onderzoek en innovatie als onderdeel van het een lerend zorgsysteem te komen in Nederland.
De zorg kan niet zonder onderzoek en innovatie en vice versa kan onderzoek niet zonder de zorg. Hergebruik van zorgdata voor kwaliteitsevaluatie, onderzoek en innovatie leidt tot verbetering van behandelingen en gzondheid van patiënten. Om tot een lerend zorgsysteem te komen zullen zorg en onderzoek hand in hand moeten werken aan een nationale interoperable gezondheidsdata infrastructuur.
Health-RI verbindt en coördineert dit proces samen met alle stakeholders; Ministeries, zorgverleners, zorg-en kennisinstellingen, onderzoekers, bedrijven, funders, tech initiatieven, registraties en bovenal ook met burgers en patiënten. Het FAIR kunnen delen en hergebruiken van zorggegevens is cruciaal om tot een lerend zorgsysteem te komen ten behoeve van betere gezondheidzorg voor patiënten. Immers, gegevens redden levens.

Spreker
  Leone Flikweert, CEO, Health-RI

Laatste ontwikkelingen ZiRA
11:15 – 12:00
Antje Derksen, Edmée Boerrigter, Frank Ploeg
11:15 – 12:00
Thema: Instrument

Laatste ontwikkelingen ZiRA
Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen de nieuwe en vernieuwde instrumenten van de ZiRA door verschillende sprekers worden toegelicht en in beeld worden gebracht. Laat je informeren over het actuele instrumentarium dat de ZIRA biedt voor het architectuurwerk in jouw huis.

Sprekers
  Antje Derksen, Adviseur, Nictiz

  Edmée Boerrigter, stafadviseur CCC, UMCG

  Frank Ploeg, Enterprise Architect, UMCG

Ontwikkelen van EA bij Isala
14:15 – 15:00
Daniel Woning, Frank Willems
14:15 – 15:00
Thema: Uitvoering

De praktijk van het ontwikkelen van Enterprise Architectuur bij Isala
Isala biedt haar patiënten basiszorg én topklinische zorg met bijna 7000 zorgverleners en ziekenhuislocaties in Zwolle en Meppel en poliklinieken in Steenwijk, Kampen en Heerde. Daarnaast is Isala één van de elf traumacentra van Nederland. Digitalisering maakt een cruciaal onderdeel uit van de bedrijfsstrategie voor de komende jaren. Om dat in goede banen te leiden, hebben de vier architecten afgelopen jaar een professionaliseringsslag gemaakt door een Enterprise Architectuur te ontwikkelen. In deze lezing vertelt Frank Willems van D&A hoe je tot een ziekenhuis Enterprise Architectuur en het bijbehorende veranderproces komt (partituur). Daniel Woning, architect bij Isala, vertelt vervolgens hoe dit in de praktijk (uitvoering) is gebracht.

Sprekers

 Daniel Woning, Enterprise Architect, Isala Frank Willems, Principal Consultant D&A Medical en gastdocent
 digitaal leiderschapTIAS & Nyenrode
Tuinzaal 7
Tuinzaal 7
Organisatie voor Innovatie
10:05 – 10:50
Jos Leendertse
10:05 – 10:50
Thema: Uitvoering (recensie)

Innovatie als ontwerpcriterium voor uw IT organisatie
Kostenverlaging in de zorg, digitalisering en EHealth de pers staat er vol van, iedereen lijkt er mee bezig te zijn en heeft de mooiste verhalen. Wordt de innovatie in praktijk echt gebruikt en levert dat werkelijke besparingen op? Die vraag ga ik niet beantwoorden wel de aanpak van het Prinses Máxima Centrum hoe we zorgen dat innovatie kan plaats vinden en kan worden geborgd in uw IT-organisatie. Hoe houden we de kosten controleerbaar en behouden we de continuïteit.

Spreker


Jos Leendertse, Manager IDT Research en Infra, Prinses Máxima CentrumPersonal Health Train
11:15 – 12:00
Inga Tharun, René Hietkamp
11:15 – 12:00
Thema: Partituur
 

Personal Health Train
Een decentraal data-stelsel vraagt om decentrale data-analyse.
Het Personal Health Train (PHT) concept beschrijft het concept van “analyse bezoekt data”. Het (PHT) concept is daarbij een verzamelbegrip voor afspraken en technologiën die decentrale data-analyse mogelijk maken. Hoe komen wij van concept naar uitvoerbaarheid op grote schaal?
De Personal Health Train community heeft de afgelopen 2 jaar vanuit de diverse praktijkervaringen met verschillende praktische invullingen van decentrale data-analyse een eerste versie implementatie-standaard opgeleverd: De PHT set van afspraken. Waarom dit een grote mijlpaal en tegelijkertijd slechts het begin is en hoe de ontwikkeling verder kan gaan bespreken wij graag met de deelnemers van het Congres Architectuur in de Zorg 2022.

Sprekers
  Inga Thuran, Program manager, Health-RI

  René Hietkamp, Enterprise Architect, Zorginstituut Nederland

IAM Adapta
12:45 – 13:15

IAM Adapta: de nieuwe generatie account provisioning
IAM Adapta maakt het mogelijk om met 1 digitale identiteit en op basis van 1 bronsysteem in het hele landschap accounts aan te maken en de juiste rechten te verstrekken. Hiermee wordt autorisatiemanagement drastisch versimpeld en heb je als organisatie maximaal grip op gebruikersaccounts en rechten.

Sprekers

  Joep Kleinmeulman, Chief product officer

 Matthias van Alphen, Founder

Samenhang informatiestelsel
14:15 – 15:00
Paul Oude Luttighuis, Gerda Meijboom
14:15 – 15:00
Thema: Partituur

Samenhang in het informatiestelsel
Er wordt gewerkt aan verschillende ‘afsprakenstelsels’ bijv. databeschikbaarheid AI, twiin, API-strategie met elk een eigen insteek. Zo zijn er ook veel programma’s waarin ieder eigen afspraken maakt op alle lagen. Wat zijn eigenlijk afsprakenstelsels? Wat zijn de onderdelen van een afsprakenstelsel en welke componenten zijn er in het duurzame informatiestelsel? Hoe verhouden die componenten zich tot elkaar? Wat doet een afsprakenstelsel met architectuur en wat doet architectuur met een afsprakenstelsel? En hoeveel afsprakenstelsels hebben we nodig?

Spreker
  Paul Oude Luttighuis, Architect-adviseur, Nictiz

  Gerda Meijboom, Informatiearchitect, Nictiz

Learning Health System
15:25 – 16:10
Geertje de Boer, Michael vd Zel
15:25 – 16:10
Thema: Generale Repetitie

Ontwerp doelarchitectuur voor het Learning Health System (LHS)
Tijdens deze sessie praten Geertje de Boer en Michael van der Zel jullie bij over de noodzaak van een volledige ondersteuning middels architectuur van het Learning Health System (LHS) binnen het ziekenhuis. Tijdens de presentatie komt het volledige ontwerp, ofwel de partituur, aan bod. Daarnaast ook een daadwerkelijk uitvoering van het ontwerp aan de hand van een demo.

Sprekers

Geertje de Boer, Business analist zorg & Klinisch informaticus i.o., University Medical Center Groningen (UMCG) Michael van der Zel, Enterprise Architect werkzaam als Klinisch informaticus,  University Medical Center Groningen (UMCG)
Spoorzaal
Spoorzaal
Regionale datahub Achterhoek
10:05 – 10:50
Ilona Oude Nijhuis, Maarten den Braber
10:05 – 10:50
Thema: Uitvoering (recensie)

Regionale datahub Achterhoek – ontwerp & eerste toepassing acute zorg kwetsbare ouderen
In de eerste helft van 2022 heeft de regio Achterhoek samen met Health RI het ontwerp van de regionale datahub geformuleerd. Ook kreeg een eerste use case voor Acute zorg kwetsbare ouderen vorm in deze regionale datahub. In deze presentatie gaan we nader in op het ontwerp EN de ervaringen van de eerste use case.

Sprekers
  Ilona Oude Nijhuis, Programmamanager, Vereniging Digitale Zorg Achterhoek

  Maarten den Braber, Initiatiefnemer, Population Health Data Nederland

Accounts en rechten
11:15 – 12:00
Ellen van den Brand, Matthias van Alphen
11:15 – 12:00
Thema: Uitvoering (recensie)

Accounts en rechten: de kracht van de standaard
Zoals protocollen SAML en OpenIDconnect worden ingezet als standaard voor single sign on, zo maakt SCIM2.0 het mogelijk om op basis van een bronsysteem accounts met bijbehorende rechten uit te wisselen in een multi cloud landschap. Tijdens deze sessie kijken we naar de praktijk met BrabantZorg, die met dit protocol het aanmaken van accounts en het vertrekken van de juiste rechten rechtstreeks vanuit het HR pakket heeft gerealiseerd. SCIM2.0 is hard op weg de internationale standaard te worden voor het uitwisselen van accounts en rechten en biedt de zorgorganisatie de mogelijkheid regie te voeren op gebruikersmanagement.

Sprekers

   Ellen van den Brand, Teammanager Informatiemanagement/ICT,    BrabantZorg
   Matthias van Alphen, Oprichter, AdaptaVerantwoorde AI
14:15 – 15:00
Sade Faneyte
14:15 – 15:00
Thema Partituur

Verantwoorde AI in de klinische praktijk
De inzet van verantwoorde artificial intelligence in de klinische praktijk vanuit het perspectief van het Nictiz lagenmodel. De focus ligt op AI in software als medisch hulpmiddel, en gaat in op de kwaliteitscontroles om te kunnen borgen dat AI-software veilig en effectief kan worden toegepast. Met praktijkvoorbeelden uit het Maasstad Ziekenhuis van implementaties en de uitdagingen daarin. De presentatie laat het eindontwerp zien wat ik voor de afronding tot klinisch informaticus maak, dus bevat expert input uit het veld op het thema kwaliteit van AI in de zorg.

Spreker
  Sade Faneyte, Klinisch Informaticus, Maasstad Ziekenhuis

VIPP GGZ
15:25 – 16:10
Tamara Moll, Frank Kuiper
15:25 – 16:10
Thema: Uitvoering (recensie)

Wat hebben we geleerd van de VIPP programma’s?
VIPP-GGZ is (uiterlijk april 2022) klaar. Wat heeft de VIPP-GGZ ons opgeleverd? Wat zijn de lessons learned t.a.v. de informatie architectuur? En wat zijn de verwachtingen voor de (nabije) toekomst?

Sprekers

Tamara Moll, Sr Consultant, D&A medical group & adviseur VIPP GGZFrank Kuiper, ICT-consultant & Projectmanager, GGZ Oost Brabant