Call For Presentations

Het thema voor de 11e congres: Architectuur in de Zorg: Van partituur tot uitvoering

Om te zorgen dat een orkest harmonieus met elkaar samenspeelt is er een gezamenlijke partituur. De partituur toont de maat van de muziek en de noten voor het instrument in samenhang. Tijdens de uitvoering weten de muzikanten, als specialist en elk met hun eigen instrument, hun eigen tonen te spelen om samen de toeschouwers te boeien.

Architectuur speelt eenzelfde rol voor het uitvoeren van veranderingen in het technologie-landschap in de zorg. De snelheid en de volgorde waarin specialisten hun bijdrage leveren, maar ook de taal waarin ze met elkaar spreken zijn daarbij essentieel, om te zorgen dat ze elkaar begrijpen en tot resultaat kunnen komen. Allemaal leveren ze een bijdrage aan een harmonieus landschap waarin de informatie als muziek stroomt, gedragen door de afstemming vanuit de partituur.

De programmacommissie draagt zorg voor de samenstelling van het programma, waarbij ook ruimte wordt gemaakt voor vrije inzendingen uit het veld.
Hierbij nodigt de commissie jou van harte uit om een voorstel voor een presentatie voor het congres in 2020 in te dienen. Onderwerpen zoals hieronder genoemd, zijn in het bijzonder van harte welkom:

– Projecten waarbij de architectuur aantoonbare meerwaarde had voor het zorgproces, of juist helemaal niet
– Innovatieve of out-of-the box benaderingen van vraagstukken
– Wat is er voor nodig om informatievoorziening in de keten beter op elkaar aan te laten sluiten (zowel technisch als organisatorisch)
– Ervaring van een Patiënt en/of een Zorgverlener, waar doen we het allemaal voor
– Een duo-presentatie waarbij eenzelfde vraagstuk vanuit zowel partituur-perspectief als uitvoering-perspectief wordt belicht

Voorwaarden voor inzending:
– Het onderwerp heeft een duidelijke architectuurinsteek
– Presentatie van zorgorganisaties, eventueel in combinatie met consultant/software leverancier
– Keuze uit verschillende soorten presentaties (zie tabel hieronder)
– Deadline inzending: 1 februari 2020 via het digitale formulier. Daarin kun je aangeven: titel presentatie, korte beschrijving (max 250 woorden) en voorkeur voor type presentatie. Wij gaan er van uit dat de inzender ook de spreker is. Uiterlijk 1 maart 2020 wordt het besluit over acceptatie/afwijzing gecommuniceerd

TypeOmschrijvingDuur
Parallel – AlgemeenOverzichtspresentatie van project/onderwerp20 minuten, incl. 5 min. discussie
Parallel – ExpertVerdiepingssessie van project/onderwerp, geschikt voor ervaren Informatie architecten45 minuten, incl. 10 min. discussie
Duo presentatieEenzelfde vraagstuk wordt vanuit zowel partituur-perspectief als uitvoering-perspectief belicht.2 x 20 minuten + 5 min. discussie
PitchEen korte presentatie van max 10 minuten.
Per sessie worden max 3 pitches samengevoegd met na afloop gezamenlijke discussie van 10 minuten.
10 minuten per pitch
AndersJe mag zelf een andere vorm voorstellen.
De organisatiecommissie beslist of de vorm geschikt is in het programma.
max. 45 minuten

De inschrijftermijn voor het inzenden van een voorstel is verstreken.


Inschrijfformulier