Programma

Het thema voor de 11e congres: Architectuur in de Zorg: Van partituur tot uitvoering

Om te zorgen dat een orkest harmonieus met elkaar samenspeelt is er een gezamenlijke partituur. De partituur toont de maat van de muziek en de noten voor het instrument in samenhang. Tijdens de uitvoering weten de muzikanten, als specialist en elk met hun eigen instrument, hun eigen tonen te spelen om samen de toeschouwers te boeien.

Architectuur speelt eenzelfde rol voor het uitvoeren van veranderingen in het technologie-landschap in de zorg. De snelheid en de volgorde waarin specialisten hun bijdrage leveren, maar ook de taal waarin ze met elkaar spreken zijn daarbij essentieel, om te zorgen dat ze elkaar begrijpen en tot resultaat kunnen komen. Allemaal leveren ze een bijdrage aan een harmonieus landschap waarin de informatie als muziek stroomt, gedragen door de afstemming vanuit de partituur.

Op dit moment werkt de programmacommissie aan de invulling van het programma dat virtueel door sprekers zal worden gegeven.
Het programma wordt in de loop van april gepubliceerd.


Inschrijfformulier