Programma 20 juni 2019

Thema voor de jubileumeditie van het Congres Architectuur in de Zorg: 10 jaar architectuur: hebben we het oerwoud achter ons gelaten?

Deze jubileumeditie was een hele speciale. We keken terug op de afgelopen 10 jaar en leerden lessen voor een nog effectievere inzet van architectuur in de toekomst. Uiteraard vierden we ook het heugelijke feit dat we al 10 jaar inspirerende gesprekken hebben samen. 

Programma als PDF


Donderdag 20 juni 2019

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
Restaurant
Restaurant
Auditorium
Auditorium
Plenaire openingsessie
09:30 - 10:35
Michiel Sprenger, Laurens de Groot, Bob Schat en Gwenno Schat
09:30 - 10:35
Auditorium
Plenaire sessie
Onno Gabel, Michiel Sprenger, Laurens de Groot,
Bob Schat, Gwenno Schat

09.30 - 09.40: Opening
Onno Gabel, Dagvoorzitter en Bestuurslid IHE Nederland

09.40 - 10.15: 10 jaar terugblik en voouitkijken
Met de kennis en ervaring van de afgelopen 10 jaar blikken Michiel Sprenger en Laurens de Groot terug op het succes van architectuur in de zorg. Met het lagenmodel kijken Michiel en Laurens naar de belemmeringen die zijn overwonnen en naar de stappen die nog genomen moeten worden om de ontwikkeling en toepassing van architectuur denken in de Zorg-ICT verder te laten slagen. Zijn er nog slechts wat beren op de weg of zal het voor altijd een safari blijven?

Sprekers
Michiel Sprenger, Senior Adviseur Zorginformatica
Laurens de Groot, Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica (NVKI) / Klinisch Informaticus Radboudumc

10.15 - 10:35: Zorgverlenen en informatiesystemen - hoe kan het beter?
Er is veel ICT in de zorg, maar die is niet altijd zo ingericht dat de zorg er optimaal mee wordt ondersteund. Het komt voor dat zorgverlener (en patiënt) last hebben van de IT-voorzieningen en dat kan de bedoeling niet zijn. Bob geeft een korte toelichting op het specifieke van de zorg ten aanzien van de informatievoorziening, daarna zal Gwenno, verpleegkundige uit de medisch-psychiatrische unit van het MCL, vertellen waar hij in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt met qua informatievoorziening. Het gaat daarbij om ontbrekende informatie, niet op de praktijk gerichte keuzes bij het systeemontwerp en gemiste kansen om de zorg beter te ondersteunen. Er wordt ingegaan op verbeteringskansen die ten goede komen aan de zorgverlener, de patiënt en de verleende zorg.

Sprekers
Bob Schat, zorginformatiearchitect, DXC, Auteur van "Architectuurtips voor de Zorginformatiearchitect"
Gwenno Schat, verpleegkundige Medisch Psychiatrische Unit (MPU), Medisch Centrum Leeuwarden

A. Visie op samenhang van zorginfrastructuren in NL
11:00 - 11:40
11:00 - 11:40
Auditorium
Martijn Mallie, VZVZ

Visie op landelijke samenhang van zorginfrastructuren in Nederland
Het afgelopen jaar heeft een initiatief plaatsgevonden om een stip op de horizon op te tekenen voor een visie op landelijke samenhang in zorginfrastructuren. Het initiatief is voortgekomen uit een gezamenlijke constatering dat allerlei programma’s in de gezondheidszorg met betrekking tot informatie-uitwisseling onafhankelijk van elkaar richtingen bepaalden. Daarnaast bleek in het zorgveld een sterke behoefte te leven aan het met elkaar kunnen verbinden van bestaande infrastructuren en aan het beschikken over gemeenschappelijke diensten. In deze sessie praat Martijn je bij over het visiedocument dat ingaat op de centrale vraag: “Hoe kan de zorginfrastructuur in Nederland zo worden ingericht dat alle betrokken partijen hun zorgcommunicatie op een (kosten)efficiënte, betrouwbare en veilige manier kunnen uitvoeren?”

Spreker
Martijn Mallie, Programma manager PROVES / OTV, VZVZ

E. Informatie-uitwisseling in 2029
11:45 - 12:25
11:45 - 12:25
Auditorium
Jaco van Duivenboden, Nictiz
Gerda Meijboom, Nictiz

Informatie-uitwisseling in 2029
Het landschap voor de uitwisseling van medische gegevens is anno 2019 complex. Binnen en buiten de zorg zijn er structuren in gebruik, maar een samenhangend beeld is er nog niet. Hoe ziet het landschap er idealiter uit in 2029? Nictiz kijkt naar die toekomst en onderzoekt verschillende vormen van informatie-uitwisseling en wat er nodig is om die optimaal (samen) te laten werken voor betere gezondheid. In deze workshop delen en toetsen we onze inzichten en gaan Jaco en Gerda met jou in gesprek over 2029.

Sprekers
Jaco van Duivenboden, Senior adviseur eHealth, Nictiz
Gerda Meijboom, Informatiearchitect, Nictiz

Plenaire presentaties
13:30 - 14:15
Durk Berks, Marc de Graauw, Femke van der Voort en Jurrian van der Werf
13:30 - 14:15
Auditorium
Durk Berks, Marc de Graauw, Femke van der Voort, Jurrian van der Werf

13:30 - 13:50: Geboortezorg bevalt van vernieuwende architectuur
De Geboortezorg is behept met een moeizame gegevensuitwisseling. Zorgverleners kunnen onderling vaker gegevens niet dan wel inzien, communicatie over de keten gaat vaak met papier, mail en telefoon, en de zwangere heeft al helemaal geen inzicht over die hele keten. We starten met een nieuwe architectuur in het programma Babyconnect in samenwerking met Nictiz. Zorgverleners slaan gegevens uit het dossier op in repositories en melden deze aan in registries. De gegevens uit het dossier worden opgesplitst in losse zorginformatiebouwstenen. Andere zorgverleners, en de zwangere zelf kunnen deze informatie raadplegen via dynamische views: iedereen informatie op maat.

Sprekers
Durk Berks, Gynaecoloog, Dijklander Ziekenhuis
Marc de Graauw, Adviseur, Babyconnect

13:55 - 14:15: Hoe gaat de arts van de toekomst met de explosie van kennis om?
De vooruitgang in geneeskunde is fenomenaal doordat het handelen drijft op wetenschappelijke kennis en deze kennis enorm toeneemt. Zoveel zelfs, dat het handelen dreigt achter te gaan lopen op de mogelijkheden. Op welke manier kunnen we complexe medische kennis op de juiste manier in het medisch handelen beschikbaar blijven maken? Alii en iKNL laten zien hoe open internet- en informatiestandaarden nu al in toenemende mate een belangrijke bijdrage leveren aan de besluitvorming voor kankerpatiënten, waarmee de wereld van personalised medicine wellicht dichterbij is dan we denken.

Sprekers
Femke van der Voort, Mede-eigenaar, Alii
Jurrian van der Werf, Klinisch Informaticus, IKNL

I. XDS doelarchitectuur en een doorkijkje naar netwerkzorg
14:20 - 15:00
14:20 - 15:00
Auditorium
Inez Zomerdijk, OLVG Amsterdam
Thiemo Steen, OLVG Amsterdam

XDS doelarchitectuur en een doorkijkje naar netwerkzorg
Het is voor zorginstellingen enorm belangrijk om beelden uit te wisselen en de informatieoverdracht te digitaliseren. OLVG heeft de eigen droom vastgelegd in een doel architectuur en wil die stapsgewijs realiseren.
Maar waar begin je? Leg je eerst die snelweg aan of moet je alle use cases uitschrijven?
En terwijl in Nederland langzaam dat XDS landschap ontstaat om alle samenwerkingsverbanden van de laatste jaren goed te ondersteunen gaat het dit jaar overal over Netwerkzorg.
Hoe zorg je als ziekenhuis dat de informatie architectuur deze en de andere ontwikkelingen van 2020 en verder aan kan?

Sprekers
Inez Zomerdijk, Projectmanager Interoperabiliteit / Adviseur I&A, OLVG Amsterdam
Thiemo Steen, Informatiearchitect, OLVG Amsterdam

M. Gebruik referentie- architectuur ZiRA
15:30 - 16:10
15:30 - 16:10
Auditorium
Gerda Meijboom, Ben van der Stigchel, Mikis van Dijk, Geertje de Boer, Alex van den Berg

Gebruik van de referentiearchitectuur ZiRA
Een oerwoud aan modellen in de Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA), je ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Wie verder kijkt, ontdekt een flexibel hulpmiddel waarmee je de informatievoorziening en -organisatie in het ziekenhuis heel precies in kaart kunt brengen. Maar waar begin je? Hoe pas je al die modellen toe? Wat valt er nog meer te ontdekken? De ZiRA is een referentiearchitectuur bedoeld als hulpmiddel voor vraagstukken tussen organisatie en informatievoorziening van voor en door de Nederlandse ziekenhuizen. De kern van de ZiRA bestaat uit een set van principes, een businessmodel, bedrijfsfunctiemodel, dienstenmodel, procesmodel, informatiemodel en een applicatiefunctiemodel. Wij delen ervaringen, tips en suggesties zodat u niet verdwaald, samen ontdekken we nieuwe paden en onontgonnen gebieden zodat een duurzame architectuur ontstaat die ook geschikt is voor een volgende generatie

Sprekers
Ben van der Stigchel, Domeinarchitect Zorg, Erasmus MC
Mikis van Dijk, Enterprise Architect, Haaglanden Medisch Centrum
Geertje de Boer, Business analist domein zorg, UMCG
Alex van den Berg, Informatiearchitect, De Wever
Gerda Meijboom, Informatiearchitect, Nictiz

Plenaire afsluiting: Diermanagement in je organisatie
16:15 - 17:00
Marianne Blom, Burger's Zoo en Onno Gabel, IHE NL
Tijd
Auditorium
Marianne Blom, Burgers’ Zoo
Onno Gabel, IHE Nederland

16:15 - 16:45 Diermanagement in uw organisatie
Marianne Blom neemt je mee op een verrassende ontdekkingsreis door het dierenrijk. Na de uitleg dat de Homo sapiens een diersoort met typerend oergedrag is, kijken we al anders naar de apenrots die het bedrijfsleven vaak is. De herkenbaarheid betreffend de vriendjespolitiek bij chimpansees zal je boeien, net als de manier van netwerken bij bavianen en hoe het komt dat onze verborgen territoriumsdrift het succes van kantoortuinen in de weg staat. Daarna analyseren we ondernemers met de ogen van Darwin: wie zijn de specialisten, wie de generalisten; hoe kun je met concurrentie omgaan en hoe trek je klanten over de streep. Een presentatie waarmee je je eigen organisatie weer anders gaat bekijken!

Spreker
Marianne Blom, Medewerker Educatie, Burgers’ Zoo

16:45 - 16:55 Afsluiting
Onno Gabel, Dagvoorzitter en Bestuurslid IHE Nederland

Kilimanjaro
Kilimanjaro
C. Regionaal Zorgcommunicatie Platform tbv PGO's
11:00 - 11:40
11:00 - 11:40
Kilimanjaro
Angélique Van Der Veer, RZCC

Regionaal Zorgcommunicatie Platform ten behoeve van PGO's
In Zuidoost-Brabant heeft RZCC besloten te starten met de realisatie van een Regionaal Zorgcommunicatie Platform (RZP) om de implementatie van PGO's te versnellen. Een onafhankelijk, neutraal en technisch regionaal platform. Het RZP creëert een tussenlaag waardoor zorgverleners maar één keer hoeven te koppelen met dat platform. Aan de andere kant koppelen de verschillende PGO's ook allemaal maar één keer aan het platform. Voor de patiënt maakt het op deze manier niet uit welke PGO hij kiest. Angélique van der Veer licht toe hoe de regio Zuidoost-Brabant tot deze oplossing is gekomen, hoe het eruit ziet en welke stappen er genomen worden om dit te realiseren. Daarnaast zal ze ook de uitdagingen en kansen van de implementatie van een RZP bespreken.

Spreker
Angélique van der Veer, Programmamanager, RZCC

F. Registratie aan de bron implementeren, hoe doe je dat?
11:45 - 12:25
11:45 - 12:25
Kilimanjaro
Ge Klein Wolterink, Registratie aan de bron

Registratie aan de bron implementeren, hoe doe je dat? Een praktisch model en bijbehorende handleiding.
Aan de hand van een implementatiemodel wordt ingegaan op alle aspecten die bij een concrete implementatie aan de orde zijn. Het gaat over de noodzakelijke gedragsverandering bij het registreren van gegevens en de functionele eisen die worden gesteld aan de informatiesystemen om de zorgverlener hierin te ondersteunen. Verder de uitdaging om aan te sluiten bij het zorgproces en wat dat betekent. En natuurlijk ook de praktische aspecten van de toepassing van zibs en de BgZ, wat dit betekent voor de systemen, de discussie over HL7 CDA en FHIR en infrastructuuroplossingen.

Spreker
Ge Klein Wolterink, Inhoudelijk expert, Registratie aan de bron

J. Adopteer eens een maturity model!
14:20 - 15:00
14:20 - 15:00
Kilimanjaro
Mart van Zwienen, Universiteit Utrecht
Niek Poppe en Hans Mekenkamp, MedicalPHIT

Adopteer eens een maturity model!
In deze presentatie laten wij zien welke verschillende adoptiemodellen er vanuit HIMSS toepasbaar zijn in zorginstellingen. Deze adoptiemodellen geven inzicht in de volwassenheid van zorginformatiesystemen (o.a. EPD, beeldvorming) in de zorginstellingen. Daarnaast nemen wij jullie mee in het ontwerp van een aangepast architectuurvolwassenheidsmodel voor ziekenhuizen. Om een beter beeld te krijgen bij de toepassing van deze modellen laten wij enkele voorbeelden zien. De volgende (HIMSS) modellen worden behandeld:
• EMRAM (Electronic Medical Record Adoption Model
• DIAM (Digital Imaging Adoption Model)
• CCMM (Continuity of Care Maturity Model)
• DyAMM (Dynamic Architecture Maturity Matrix)

Sprekers
Mart van Zwienen, Student, Universiteit Utrecht
Hans Mekenkamp, Partner, MedicalPHIT
Niek Poppe, Consultant, MedicalPHIT

N. O-HERA, FHIM and its FHIR(c) Profile Builder
15:30 - 16:10
15:30 - 16:10
Kilimanjaro
Deze sessie wordt in het Engels gegeven
Jason Lee, The Open Group

O-HERA, FHIM and its FHIR(c) Profile Builder
The focus of this presentation has two related purposes; First, I will describe the origins and current state of The Open Group’s Healthcare Enterprise Reference Architecture (O-HERA(TM)), this is a draft standard and can be used throughout the healthcare ecosystem to plan, build, and run Health IT solution to healthcare business problems. Second, as The Open Group has been selected by the US Government to become the steward for the Federal Health Information Model (www.fhims.org) beginning Oct 1, 2019, there is much planning and development underway at present. Based on prior conversations with key players in the Netherlands, the FHIM and the FHIM Profile Builder(TM) could be of significant use to the Netherlands efforts to develop DCMs based on a common logical information model, thus producing FHIR Profles that are easily reusable.

Spreker
Jason Lee, Director, Healthcare Vertical, The Open Group

Mount Kenia
Mount Kenia
D. eID in de zorg
11:00 - 11:40
11:00 - 11:40
Mount Kenia
Bob van Os, Nictiz
Ruben de Boer, Ministerie van VWS

eID in de zorg
Tijdens de presentatie informeert Nictiz in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport u over de ontwikkelingen rondom het elektronisch identificatiemiddel (eID) in de zorg en de Wet Digitale Overheid (WDO) en wat dit betekent voor u en uw organisatie. U hoort alles over digitaal inloggen en de hoge eisen die gesteld worden aan de veiligheid van de gegevens en aan de privacy van de burger/patiënt. De WDO, die naar verwachting 1-1-2020 in werking treedt, regelt dat patiënten veilig, toegankelijk en betrouwbaar kunnen inloggen bij hun zorgdienstverlener.

Sprekers
Bob van Os, Programmamanager eID in de Zorg, Nictiz
Ruben de Boer, Senior beleidsmedewerker, Ministerie van VWS

G. Landelijke beeldbeschikbaarheid
11:45 - 12:25
11:45 - 12:25
Mount Kenia
Ursula Letschert, MedicalPHIT
Klaas Nieuwhof, VZVZ

Landelijke beeldbeschikbaarheid
In mei 2018 zijn de leden van het Informatieberaad Afgelopen jaar zijn eisen voor een landelijke beschikbaarheid van beelden opgesteld. Het initiatief voor de landelijke beeldbeschikbaarheid is een van de zorgtoepassingen die onderdeel uitmaakt van Twiin. Het onlangs opgestarte programma Twiin beoogd een afsprakenstelsel en een landelijk dekkende infrastructuur op te leveren die ervoor gaat zorgen dat de juiste informatie, op het juiste moment op de juiste plek is. Hierbij worden lokale en regionale initiatieven voor informatie-uitwisseling bij elkaar gebracht en met elkaar verbonden.
Tijdens de sessie wordt door Ursula en Klaas dieper ingegaan op eisen en wensen omtrent beeldbeschikbaarheid, de doelstellingen en aanpak van Twiin, opgedane ervaring en resultaten tot nu toe.

Sprekers
Ursula Letschert, Consultant, MedicalPHIT
Klaas Nieuwhof, Manager Architectuur en Ontwerp, VZVZ

K. Nederland en Europa - samenwerking in de zorgICT
14:20 - 15:00
14:20 - 15:00
Mount Kenia
Vincent van Pelt, Nictiz

Nederland en Europa - samenwerking in de zorgICT
Standaardisatie houdt niet op bij de grens. Sterker: de meeste standaarden, profielen en normen die we in Nederland hanteren zijn gebaseerd op het werk van internationaal georganiseerde organisaties. Door de vele contacten die we hebben met deze internationale organisaties kunnen we aan de ene kant profiteren van de nieuwste ontwikkelingen die door internationale samenwerking tot stand zijn gekomen. Aan de andere kant hebben we door onze actieve deelname ook invloed op de standaarden zelf. Met name bij een aantal Europese projecten zien we dat er internationaal interesse is voor ‘onze’ zorginformatie bouwstenen en is bijvoorbeeld bij de vaststelling van de Europese norm CEN IPS (International Patient Summary) nadrukkelijk gekeken naar de interoperabiliteit met de BgZ.

Een recente ontwikkeling is het Nederlandse Contact Point for eHealth (NCPeH) dat in 2021 alvast in 6 ziekenhuizen wordt gerealiseerd. Geen pilot, maar werkende oplossingen waarbij de Patient Summary van buitenlandse toeristen snel vanuit het land van herkomst kan worden opgestuurd. In 2021 zullen 17 landen op dit netwerk zijn aangesloten.

Na deze sessie weet je alles over de projecten, samenwerkingsverbanden en interessante initiatieven die in en met Europa plaatsvinden!

Spreker
Vincent van Pelt, Senior adviseur, Nictiz

O. Is zorg zonder AI over 5 jaar nog mogelijk?
15:30 - 16:10
15:30 - 16:10
Mount Kenia
Henk Hutink, Nictiz

Is zorg zonder AI over 5 jaar nog mogelijk?
In deze presentatie gaan we in op de AI-aspecten in de zorg. Dit zijn een aantal willekeurige vragen die leven: * Wat is de impact van artificial intelligence op de zorg en het ICT-landschap? * Hoe gaat AI zorgprocessen veranderen? * Hoe beheer je als zorginstelling AI? * Waar moet je op letten bij het inkopen van de software dat gebruik maakt van AI?

Spreker
Henk Hutink, Programmamanager Kwaliteitsregistraties, Nictiz

Canopy
Canopy
B. De copyshop die Zorg heet
11:00 - 11:40
11:00 - 11:40
Canopy
Rob Mulders, HL7 Nederland

Deze sessie vervangt de sessie Regie op gegevensuitwisseling in de zorg van het Ministerie van VWS, die is geannuleerd.

De copyshop die Zorg heet
Waarom is de zorg de laatste branche die de stap naar internet zal maken? De komst van internet vraagt om een andere kijk op data. Geen kopieerslagen meer. En dat is precies waar de zorg zenuwachtig van wordt. Decennialang hebben zorginstellingen het kopiëren van documenten omarmd. Verwijsbrieven, ontslagbrieven, beelden, recepten, uitslagen: alles wordt als fax verstuurd, als PDF gemaild of als IHE XDS-document uitgewisseld in de regio. Elk stuk wordt gekopieerd, verstuurd en opgeslagen in ieders dossier. Het gaat om talloze gedupliceerde documenten per patiënt, waar slechts met grote moeite gestructureerde data uit te halen is. Zonder telefonisch contact is het onmogelijk om te bepalen of een document nog actueel is. Informatie kan al verouderd zijn op het moment dat het verstuurd wordt. De zorg is één grote copyshop met alle nadelige gevolgen van dien.

En dat terwijl de nieuwe wereld vraagt om realtime inzicht in data die uitsluitend bij de bron staat geregistreerd. Na gebruik gooi je de inhoud weg. Je vraagt het opnieuw op als het nodig is, zodat je weet dat je de meest up-to-date gegevens hebt. Zo werken ondertussen alle service verlenende bedrijven die gemerkt hebben dat ze van een traditionele loketinstelling meer en meer een internetbedrijf zijn geworden: banken, hotelketens, luchtvaartmaatschappijen, retail, makelaars, postorderbedrijven, zelfs de overheid. Alleen de zorg nog niet. Gewoon lekker door blijven faxen en kopiëren die gegevens!

In deze presentatie legt Rob Mulders, voorzitter van HL7 Nederland, uit welke weg men internationaal, met name in de USA, is ingeslagen en waarom het onvermijdelijk is dat open API’s, zoals HL7 FHIR, ook in Nederland gemeengoed zullen worden.

Spreker
Rob Mulders, Voorzitter, HL7 Nederland

H. Organiseren van architectuur op stelselschaal
11:45 - 12:25
11:45 - 12:25
Canopy
Rene Hietkamp, Zorginstituut Nederland

Organiseren van architectuur op stelselschaal
Een workshop van de Architectuurcommunity Zorg van het Informatieberaad Zorg.
De community geeft gezamenlijke architectuurkaders vorm en fungeert als kennisplatform. Je gaat aan de slag met de kaders voor het duurzame informatiestelsel in de zorg. We informeren en we verkennen meningen over de principes en de richtlijnen die in de kaders zijn beschreven. Over het doel en de toekomst gaan we binnen maar ook buiten de kaders met elkaar in gesprek.
Wat zijn de kenmerken van de kaders? Hoe zou de gegevensuitwisseling kunnen plaatsvinden? Welke oplossingen kunnen we samen bedenken voor essentiële processen in het uitdagende en complexe speelveld van de zorg in Nederland? Hoe bereiken we samenhang tussen bestuurlijke, juridische en organisatorische afspraken die nodig zijn binnen het stelsel?
Je leert de kaders kennen, we gaan in op push versus pull en van centraal naar decentraal en op interactieve wijze kun je reageren op stellingen over de kaders.

Spreker
Rene Hietkamp, Enterprise Architect, Zorginstituut Nederland

L. Een datamodel voor zeldzame ziektes
14:20 - 15:00
14:20 - 15:00
Canopy
Petra Poulissen, Liesbeth Siderius, Marc de Graauw

Een datamodel voor zeldzame ziektes
Hoe modelleer je een ziekte? Er zijn al modellen over ziekenhuisarchitectuur en het zorgproces, maar de ziekte zelf blijft onderbelicht. Dit model is uitgewerkt voor zeldzame aandoeningen. In deze presentatie legt een patiënt uit welke problematiek ervaren is, licht een kinderarts toe welke obstakels er voor de arts zijn bij het komen tot een diagnose en behandeling, en wordt het datamodel gepresenteerd wat opgesteld is om deze problematiek op eenduidige en gestructureerde wijze aan te pakken. Hoewel opgesteld in het domein van zeldzame ziektes is het model breder inzetbaar.

Sprekers
Petra Poulissen, Patiënt vertegenwoordiger, Rare Care
Liesbeth Siderius, Kinderarts / Bestuurslid, Rare Care
Marc de Graauw, ICT Architect, Rare Care

P. Eenheid van Taal
15:30 - 16:10
15:30 - 16:10
Canopy
Pim Volkert, Nictiz
Coen van Gool, RIVM

Eenheid van Taal – workshop
Na een korte inleiding over Eenheid van Taal en een update van de actuele stand van zaken gaan we met de aanwezigen aan de slag.
Hoe werkt Eenheid van Taal bijvoorbeeld bij overdracht van ziekenhuis naar huisarts of verpleeghuis? De deelnemers gaan hier zelf mappings voor maken.

Sprekers
Pim Volkert, Coördinator Terminologie, Nictiz
Coen van Gool, Projectleider classificaties, RIVM en Hoofd WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications in the Netherlands

Bush rondleiding
Bush rondleiding
Burgers' Bush Rondleiding 1
10:40 - 11:40
10:40 - 11:40

Burgers' Bush Rondleiding
Tijdens deze jubileumeditie bieden we - naast het inhoudelijk programma - ook de mogelijkheid aan om meer te weten te komen van Burgers' Zoo.
Onder leiding van een enthousiaste en deskundige gids, wordt er een wandeling door Burgers' Zoo gemaakt. De gids is een vrijwilliger die hiervoor speciaal in Burgers' Zoo is opgeleid. Je zult ontdekking doen die je waarschijnlijk zonder gids niet gezien zou hebben. Per rondleiding is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Je kunt je van te voren aanmelden via het registratieformulier.

Vertrek vanaf de registratiebalie.

Burgers' Bush Rondleiding 2
13:10 - 14:10
13:10 - 14:10

Burgers' Bush Rondleiding
Tijdens deze jubileumeditie bieden we - naast het inhoudelijk programma - ook de mogelijkheid aan om meer te weten te komen van Burgers' Zoo.
Onder leiding van een enthousiaste en deskundige gids, wordt er een wandeling door Burgers' Zoo gemaakt. De gids is een vrijwilliger die hiervoor speciaal in Burgers' Zoo is opgeleid. Je zult ontdekking doen die je waarschijnlijk zonder gids niet gezien zou hebben. Per rondleiding is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Je kunt je van te voren aanmelden via het registratieformulier.

Vertrek vanaf de registratiebalie.

Burgers' Bush Rondleiding 3
14:20 - 15:20
14:20 - 15:20

Burgers' Bush Rondleiding
Tijdens deze jubileumeditie bieden we - naast het inhoudelijk programma - ook de mogelijkheid aan om meer te weten te komen van Burgers' Zoo.
Onder leiding van een enthousiaste en deskundige gids, wordt er een wandeling door Burgers' Zoo gemaakt. De gids is een vrijwilliger die hiervoor speciaal in Burgers' Zoo is opgeleid. Je zult ontdekking doen die je waarschijnlijk zonder gids niet gezien zou hebben. Per rondleiding is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Je kunt je van te voren aanmelden via het registratieformulier.

Vertrek vanaf de registratiebalie.

Donderdag 20 juni 2019