Programma 20 juni 2019

Thema voor de jubileumeditie van het Congres Architectuur in de Zorg: 10 jaar architectuur: hebben we het oerwoud achter ons gelaten?

Deze jubileum-editie wordt een hele speciale en jij kunt een bijdrage leveren aan de inhoud!
Hierbij nodigt de commissie jou van harte uit om een voorstel voor een presentatie voor het congres in 2019 in te dienen. Onderwerpen zoals hieronder genoemd, zijn in het bijzonder van harte welkom:

  • Terugkijken naar behaalde resultaten van de afgelopen 10 jaar
  • Wat zijn de volgende stappen voor informatie architectuur in de zorg?
  • Hoe ziet volgens jou de ideale situatie eruit en wat doe je nú om deze te bereiken?
  • Welke knelpunten moeten volgens jou snel opgelost worden?
  • Wat is er voor nodig om informatievoorziening in de keten beter op elkaar aan te laten sluiten (zowel technisch als organisatorisch)

Voorwaarden voor inzending:

  • Het onderwerp heeft een duidelijke architectuurinsteek
  • Presentatie van zorgorganisaties, eventueel in combinatie met consultant/software leverancier
  • Keuze uit 4 soorten presentaties (zie tabel hieronder)

Deadline inzending: 1 februari 2019 via het digitale formulier. Daarin kun je aangeven: titel presentatie, korte beschrijving (max 250 woorden) en voorkeur voor type presentatie. Wij gaan er van uit dat de inzender ook de spreker is.  Uiterlijk 1 maart 2019 wordt het besluit over acceptatie/afwijzing gecommuniceerd.

Type Omschrijving Duur
Plenair 40 minuten, incl. discussie
Parallel – Algemeen Overzichtspresentatie van project/onderwerp.
Per sessie worden 2 presentaties samengevoegd.
20 minuten, incl. 5 min. discussie
Parallel – Expert Verdiepingssessie van project/onderwerp, geschikt voor ervaren ICT architecten 45 minuten, incl. 10 min. discussie
Pitch Een korte presentatie van max 10 minuten.
Per sessie worden max 3 pitches samengevoegd met na afloop gezamenlijke discussie van 10 minuten.
10 minuten per pitch
Anders Je mag zelf een andere vorm voorstellen.
De organisatiecommissie beslist of de vorm geschikt is in het programma.
max. 45 minuten