Nicky Hekster

´Stevig baken in de wereld van zorg en ict´

Op donderdag 24 juni 2010 organiseerden HL7 Nederland, IHE Nederland, NAF en Nictiz voor de eerste keer het congres Architectuur in de Zorg met als titel: ‘Van kakofonie naar symfonie, de architect als componist in de Zorg-ICT. Nicky Hekster – EMEA Technical Presales bij IBM Watson Health, destijds leveranciersvoorzitter van zowel IHE als de werkgroep Public Relations van IHE – was één van de initiatiefnemers. Tien jaar later praten we met hem over de stand van zaken van architectuur in de zorg.

Interoperabiliteit in de zorg is Nicky Hekster in zijn carrière niet onbekend. In 1987 begon hij bij IBM. Diverse functies volgden. Sinds 2006 werkt hij in de zorgsector. In september 2016 maakte hij de overstap naar de nieuwe divisie IBM Watson Health. Een divisie binnen IBM die zich bezig houdt met Kunstmatige Intelligentie (KI), data en cloud voor het hele ecosysteem van de gezondheidszorg. Voor dit doel wordt het IBM Watson platform ingezet. Hekster is hiervan de technical leader in Europa. Buiten IBM, zit hij in de standaardisatiecommissie van Organisaties voor ICT in de Zorg (OIZ). Hekster vertelt: ¨Interoperabiliteit is nog steeds aan de orde; alles gaat over data. Kun je deze niet goed bij elkaar brengen omdat er geen sprake is van standaardisatie, dan is het heel moeilijk er een systeem op te bouwen. Tien jaar geleden hadden we het al over onder andere HL7 en IHE, maar er is natuurlijk heel wat bijgekomen. Denk aan Application Programming Interfaces (APIs) en met name Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR).¨

Fundament

In 2010 vond het eerste congres Architectuur in de Zorg plaats. Een idee van Wiger Levering, Robert Wybenga, Michael van der Zel, Michiel Sprenger én Nicky Hekster. ¨Architectuur is het fundament van elke zorginstelling¨, zegt Nicky Hekster. ¨Het heeft impact. Je raakt er alles mee. Is die architectuur niet goed, dan kun je de rest wel schudden. Weeffouten zijn snel gemaakt. Ziekenhuizen kennen verschillende afdelingen en specialismen, ieder met een eigen systeem. Ergens moeten die samen komen om met elkaar te kunnen communiceren. En dan kom je uit bij architectuur en standaardisatie.¨

Het eerste congres, een halve dag, was een succes. Vele mensen kwamen erop af. In 2011 werd het één dag, met het mooie thema: ´Men neme een architect. Recept voor een goed zorgsysteem´. ¨Als organiserend team hadden we zoveel contacten, dus interessante sprekers genoeg¨, zegt Nicky Hekster.

Al vrij snel sloot GS1 Nederland zich als mede-organisator aan bij het congres. Dit jaar is hier ook de Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica (NVKI) bijgekomen.

Technici én Raden van Bestuur

Over sprekers gesproken, de organisatoren wilden destijds niet alleen technici bereiken op het congres. Ook Raden van Bestuur van zorginstellingen. Hekster vervolgt: ¨In 2011 hadden we al een bestuurder als spreker in het programma staan: Guido van der Logt. Toen werkzaam in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Nu is hij CFO van Careyn. Hij vertelde over het belang van architectuur in de zorg. Dat was een eye opener voor veel architecten. Het bleek mogelijk om architectuur in de zorg te agenderen. Ons streven om artsen, afdelingshoofden, bestuurders in de loop der jaren aan tafel te krijgen op het congres, is mijns inziens wel gelukt.¨

Vijflagenmodel

Op de vraag waarin het congres Architectuur in de Zorg zich onderscheidt van andere events rondom zorg en ict, zegt Hekster: ¨Op bijvoorbeeld de beurs Zorg & ICT zien we met name datgene wat voorkomt uit de architectuur. Zoals software-applicaties. Deze bestaan uit verschillende componenten, zoals data. Architectuur heeft alles te maken met het vijflagenmodel voor  interoperabiliteit. Elke laag kent zijn eigen actoren, begrippen en standaarden.¨

De wind mee

Kijkende naar de ontwikkelingen in architectuur in de zorg in de afgelopen jaren, zegt Nicky Hekster dat we ons meer en meer bewust zijn geworden van het belang van architectonische beginselen en dus ook standaarden. ¨Een mooie ontwikkeling. Maar ook bijvoorbeeld Registratie aan de Bron en Zorginformatiebouwstenen (ZIBs) dragen bij aan een steeds betere architectuur. En wat te denken van het al eerder genoemde FHIR? Op het congres hebben we de afgelopen tien jaar goed gekeken naar hoe architecten in de zorg deze zaken oppakken. Overigens niet alleen in deze sector, ook daarbuiten. Neem de API´s als voorbeeld, ik noemde het al even.¨

Hekster: ¨In april 2011 werd het landelijke Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) door de Kamer verworpen met als gevolg, dat er de afgelopen jaren vele initiatieven ontstonden. Denk aan ontwikkelingen rondom de Persoonlijke GezondsheidsOmgeving (PGO) en Medmij. Voor al deze programma’s is een goede architectuur noodzakelijk. Wat dat betreft, hebben we de wind mee.¨

Overheid

Alhoewel we al een heel eind op weg zijn met informatie-uitwisseling in de zorg, moet er toch nog wel het een en ander gebeuren. Nicky Hekster: ¨We moeten gefocust blijven op onder andere standaardisatie. Daarom is het ook heel fijn dat de overheid hieraan meewerkt.¨

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft aangegeven zorginstellingen stapsgewijs te willen verplichten om op een eenduidige manier digitale gegevens met elkaar uit te wisselen. Hij doelt hierbij op wettelijke regels voor standaarden en taalgebruik. Leveranciers moeten de afspraken in hun systemen inbouwen.

Baken

Tot slot zegt Nicky Hekster: ¨Architectuur in de Zorg moet de ogen en oren open houden voor de nieuwste ontwikkelingen in zorg en ict en deze doorvertalen naar de zorg. Over tien jaar beschikken we misschien over kwamtumcomputers. Hoe gaan we dit inpassen? En wat te doen met blockchain? Ongetwijfeld zullen er nog andere ontwikkelingen volgen die zijn weerslag zouden kunnen hebben op de zorg. Ik denk, dat het congres een geschikte plek is om hierover met elkaar in discussie te gaan. Architectuur in de Zorg is een stevig baken in de wereld van zorg en ict.¨

Betty Rombout, freelance journalist